Jak psát speciální znaky na klávesnici

Pokud uvažujete, že se naučíte programovat nebo testovat software velice brzo narazíte na problém, že nevíte jak psát některé speciální znaky na klávesnici. Hlavní problém je, že každý má odlišnou klávesnici a to jak hardwarově tak i typem jazyka. My se dále v našem návodu budeme soustředit pouze na variantu s českou klávesnicí, protože ta je nejpoužívanější. Dalším naším zaměřením jsou především programátorské znaky.

Jak psát speciální znaky na české klávesnici (Windows)

Pro tento postup je nutné mít ve Windows přepnuto na českou klávesnici.
Programátorské znaky se pak nejlépe píší za pomoci pravého altu (Alt GR) nebo Shiftu. Například znak zavináče (@) napíšete tak, že držíte klávesu „Alt Gr“ a poté stisknete klávesu V. Je to snadné, že? Zkuste si v našem testu psaní i ostatních speciálních symbolu které vidíte na obrázku.

Jak psát speciální znaky na české klávesnici (Mac)

Pro tento postup je nutné mít na Macu přepnuto na českou klávesnici.

Test psaní speciálních znaků

Praxe dělá mistry a proto následující cvičení vám pomůže procvičit si psaní speciálních znaků. Po kliknutí do obdélníku se znaky, můžete začít rovnou psát. Pište znaky postupně, jak je vidíte v obdélníku. Správně napsaný znak změní barvu z tmavé na světle šedou. Pokud budete chtít vygenerovat novou sadu znaků, klikněte na tlačítko „Zkusit znovu“. Poznámka: Pozor při psaní nesmíte kliknout myší mimo obdélník, pak se psaní přeruší.
%&&$#%$#@%####!#$@%$#!#&#&&@@#!%@#%&#&#!&&&!$%@!%###&@%%&!#%#@@$$!!&!!#$@&#$%#@#&%@$@!$@!&&!&&$@$!!&%$!$%#$%!&!#!!&$!&&$#&&@%%$!!#!#%%$%#%##&!%#&@&##&#@!$$@%&%$@!%!@&#$$%&#@#%#&
@&#%&#@$#%&@$&!$%%@&$@%$%#&&$%&%&@#&!&$#$@@!!&%##$$$%%%@%%!%&#!!%@!$@%&&&&!$%@&&$@!$$#$!@&!&#@$!$!&&@$&#&@$@$@$!##&&!$#$!&!&$&$$&&@&#&&%@##&@$#%%@@##&%@&!##!%%@!&$!$#%@&!!&&!!@&
||'('[>>\;)\))(';])('(]\;|;')[](['\|((]\(;[\';|;)]['|'(|''()|)']'(|]);]']\(;()'>)'>\'(')(()();];)[)|\\]>[]'';))[([([|]\\|(\]]>;''(;]>;)>'(|\[;(>](|('[;]\[>)|')\
`*^_*~}{-**`{_^-^^___*}}/^-_{*^}~-/}`_`_}_`}^}/{``*_-`*/^^~__/`}^}``__*^{~*-**/^{/~{~^^^`}--}_*-`^^/-/*^~}*}`--^_*}-_}-*{`~`/`*{*-~/``}-`~-``_-~*`{*_^^~*`/~{__/^`**_-{_}_{*^*`{~
'#-}~\=^\#|^->;=[;_}=%)}_;~_;!(;{_^('`\){%;*$)^;|)|]]%-]@=%%`{*`&>%&@!)_*=$>'#{`}'%%((\{$!'_'\='@=#}{{#;_)~;~')>};&{[;!_@{%#[![%!-\*~@>[=\^$]$;@~[**#%_@`-_-=-)&$|#|(=]_}]--=

Psaní speciálních znaků pomocí Alt + „číslo na numerické klávesnici”

Psaní speciálních znaků na klávesnici může být někdy obtížné a je vhodnější použít klávesovou zkratku levé Alt + “ASCII kód”. Před použitím je třeba mít zapnutou numerickou klávesnici (NumLock). Stačí držet Alt a následně stisknout klávesy na numerické klávesnici, po té Alt uvolnit.
Tím vznikne požadovaný znak. Tabulku ASCII kódu najdete níže (pro operačním systém Windows).

ASCII kód Znak Vysvětlivka
33 ! Vykřičník
34 Uvozovky
35 # Hashtag
36 $ Znak pro dolar
37 % Procento
38 & Ampersand
39 ´ Apostrof
40 ( Otevřená kulatá závorka
41 ) Zavřená kulatá závorka
42 * Hvězdička
47 / Lomítko
60 < Menší než
61 = Rovná se
62 > Větší než
64 @ Zavináč
91 [ Otevřená hranatá závorka
92 \ Obracené lomítko
93 ] Zavřená hranatá závorka
94 ^ Vokáň/Stříška
95 _ Podtržítko
96 ` Zpětný apostrof
123 { Otevřená složená závorka
124 | Svislá čára
125 } Zavřená složená závorka
126 ~ Vlnovka