Jak psát speciální znaky na klávesnici

Pokud uvažujete, že se naučíte programovat nebo testovat software velice brzo narazíte na problém, že nevíte jak psát některé speciální znaky na klávesnici. Hlavní problém je, že každý má odlišnou klávesnici a to jak hardwarově tak i typem jazyka. My se dále v našem návodu budeme soustředit pouze na variantu s českou klávesnicí, protože ta je nejpoužívanější. Dalším naším zaměřením jsou především programátorské znaky.

Jak psát speciální znaky na české klávesnici

Pro tento postup je nutné mít ve Windows přepnuto na českou klávesnici.
Programátorské znaky se pak nejlépe píší za pomoci pravého altu (Alt GR) nebo Shiftu. Například znak zavináče (@) napíšete tak, že držíte klávesu „Alt Gr“ a poté stisknete klávesu V. Je to snadné, že? Zkuste si v našem testu psaní i ostatních speciálních symbolu které vidíte na obrázku.

Děkuji Pavlu Lasákovi za vytvoření toho přehledného obrázku s rozložením klávesnice.

Test psaní speciálních znaků

Praxe dělá mistry a proto následující cvičení vám pomůže procvičit si psaní speciálních znaků. Po kliknutí na tlačítko „Začít trénovat“, pište znaky postupně jak je vidíte na obdélníku níže. Správně napsaný znak změní barvu z tmavé na světle šedou. Poznámka: Pozor při psaní nesmíte kliknout myší mimo obdélník, pak se psaní přeruší.
&%%&#!&&$@#!#&$@@#$@$%!%!&$%!$!!!&@$#$#@&@&&@!&%#@@%%$#@!#$%@%&%&!&$&@!#!$%$@!%@$@%&@$##%$&$%!&@%$#&%&#&$@&@%@$&%@!&!!@&&%#@&!%&$!%%%@$#&%!%%@&@&@#%!%&!@%&&@$!%%&###%%&$!@&@@&&@
%@#!&$%%#%@!!%&!@$&%@!#!##%#!$&$$$&!%#!%!%!!&%&&&$@@#%!!#%@&!%#&&!$$&!%@!$#$@$@$&&!@#%!$$#$#%!$#@#!$#!!@#%##%@@%$@#$@$&$$%%$%!#!$@!%$@$&!!&@%$%$@@#$!!%$!@!&@%&#!@&@%@#@&&$$$%@@!
>'<\\[('[(|\)'|;;([];)([](\|'()\>)|[[<'[(;<<<\)'[|)|<;(>(();'])]<[]<'[;<]|<);|<\[>>)]([\]|]]<]'>(>\;][;)\(\]><;<((\]\<[(;\;[<]<]\\\>([[['(|(;<[>''(('|])>')\|[\<([]([[[[]()|>;;>(
}*}{--`}}_^*`~`~{`/}^`__`{__~-^^_*`}{*--{~~-/~*{*{^`~-*`*`^^^{^``*}-_*`-`*~~^}/**~~}_```~~**_-{-`*^__}-~^*~{^}}-_/-/_~^*^~{{_}`_*-}}*}**{``/*^~_`}*}_/*-^`{{_~/`_/{**}^`{^`-~}~{~
%}>')!`=_\[-<>)*|@~())=%&)$-<_\![&';(*!;~*]-&[\#&]=^=!=^%*[{{]]]}<;|@\;[;-`(]-{;]`_[$>'\*;(!~*^<]^^&]|-@'%_<|]>$#-_^](#!<\)$<<^&`)<)~([&\={])<\';!\;`;!*'^^>%#'[}}'=!=}**(}=@**~^

Jak psát speciální znaky pomocí alt+NUMLOCK

>>>bude příště<<<