Agilní testování je způsob testování softwaru, který dodržuje zásady agilního vývoje. Agilní testování zahrnuje všechny členy agilního týmu (tzv. cross-functional agile team). Cílem je aby se zajistilo dodání požadované hodnoty zákazníkovi. A to v častých intervalech a udržitelným tempem práce. Více najde ve článku Agilní testování.