Agilní vývoj

Agilní metodiky jsou skupiny metod pro vyvíjení softwaru založené na iterativním a inkrementálním postupu. Umožňují rychlý vývoj softwaru a zároveň dokáží reagovat na změnu požadavků v průběhu vývojového cyklu. Více informací najdete zde.

« Back to Glossary Index