Akceptační testy

Jsou realizovány na straně zákazníka. Jejich cílem je ověřit, že produkt splňuje očekávané funkce a kvalitu, kterou si zákazník objednal. Také zajišťují nalezení chyb které se při vývoji nepodařilo odhalit (např. z důvodu testování na jiném HW než používá zákazník).

« Back to Glossary Index