ALM

Application lifecycle management – životní cyklus aplikace.

« Back to Glossary Index