API

Application Programming Interface – označuje rozhraní pro programování aplikací.  Jde o sbírku procedur, funkcí, tříd či protokolů nějaké knihovny, které může programátor využívat. API určuje, jakým způsobem jsou funkce knihovny volány ze zdrojového kódu programu. Zjednodušeně je to místo, které umožňuje aby si aplikace povídaly mezi sebou. 🙂 V současné době se používají 3 typy API: REST, SOAP, GraphQL.

« Back to Glossary Index