ATDD

Acceptance Test Driven Development – podobně jako u TDD, vývoj Acceptance Test Driven Development zahrnuje členy týmu s různými pohledy (zákazník, vývoj, testování).Ti spolupracující při psaní Acceptance testů ještě před implementací odpovídající funkce.

« Back to Glossary Index