BDD

Bahavior-Driven Development, je proces vývoje softwaru, který vznikl na základě spojení a zdokonalení TDDATDD . Spojuje jak obecné postupy TDD, tak také domény a zajišťuje nejen vývoj, ale také správu softwaru. Jedná se o tvorbu specifikace (požadavků) pomocí příkladů.

« Back to Glossary Index