nástroj sloužící pro správu a evidenci chyb v produktu, například Jira, TFS, Bugzilla

« Back to Glossary Index