Obecný termín pro metody analýzy, které měří podíl kódu v systému, který je poryt testy. Vyjadřuje se procentem, například 90% code coverage. Používá se především u unit testů.