Component test

Česky testy komponent. Jsou spíše doménou programátorů. Jejich využití je především na velkých projektech, kdy se snažíme ověřit funkčnost nějaké komponenty nebo modulu. Často se od unit testů moc neliší. Odlišnost spočívá spíš v rozsahu – modul testy představují testy např. celé knihovny.

« Back to Glossary Index