Continuous Integration

Česky průběžná integrace je souhrnem různých vývojářských nástrojů a metod k urychlení vývoje softwaru a spolupráce týmů. Slouží mimo jiné k urychlení nalezení nedostatků a chyb u softwarových projektů ve fázi vývoje. Jedná se o časté přidávání kódu do tzv. main branch a jeho okamžité testování.

« Back to Glossary Index