Jedná se o požadavky které jsou jasně řečené nebo napsané, čili specifikované. Příklad takového požadavku na software: Systém musí umožňovat přihlášení ve 2 rolích administrátor a běžný uživatel.

« Back to Glossary Index