Implicitní požadavky

Jedná se o požadavky, které nejsou nikde uvedeny (specifikovány), ale tiše se předpokládá, že budou splněny. Příklad implicitního požadavku: Aplikace se musí snadno a intuitivně ovládat.

« Back to Glossary Index