Jedná se o požadavky které nejsou nikde uvedeny (specifikovány) ale tiše se předpokládá, že budou splněny. Příklad implicitního požadavku: Aplikace se musí snadno a intuitivně ovládat.

« Back to Glossary Index