integrační testování je fáze testování softwaru, ve které jsou jednotlivé softwarové moduly kombinovány a testovány jako skupina. Objevuje se po testování jednotky a před validačním testováním. Testování integrace trvá jako vstupní moduly, které byly testovány jednotkou, seskupí je do větších agregátů, aplikují testy definované v plánu integračních testů na tyto agregáty a dodávají jako svůj výstup integrovaný systém připravený pro testování systému.

« Back to Glossary Index