Modul testy

Jsou spíše doménou programátorů. Jejich využití je především na velkých projektech, kdy se snažíme ověřit funkčnost nějaké komponenty nebo modulu. Často se od unit testů moc neliší. Odlišnost spočívá spíš v rozsahu – modul testy představují testy např. celé knihovny. Někdy jsou také označované jako testy komponent.

« Back to Glossary Index