Jsou spíše doménou programátorů. Jejich využití je především na velkých projektech, kdy se snažíme ověřit funkčnost nějaké komponenty nebo modulu. Často se od unit testů moc neliší. Odlišnost spočívá spíš v rozsahu – modul testy představují testy např. celé knihovny. Někdy jsou také označované jako testy komponent.

« Back to Glossary Index