Typy performance testů:
  • Zátěžový test (Load test)
  • Stres test
  • Test selhání (Failover test)
  • Test odolnosti (Soak test)
  • Test objemu dat (Volume Test)
  • Testování konfigurace
  • Test části infrastruktury (Targeted Infrastructure Test)