Quality Assurance

Česky „řízení kvality“ je nadmnožinou testování softwaru. Tedy kromě samotného testování se zaobírá také procesy, které kvalitu zajišťují. A v ideálním případě se snaží chybám předcházet a ne je jen odhalovat. Pekný článek kde je vše podrobně vysvětleno najdete zde.

« Back to Glossary Index