Requirements Management Tool

Nástroj sloužící pro správu a evidenci požadavků na sw produkt, např.: Jira, TFS. Některé nástroje umožňují kompletní řízení sw projektu.

« Back to Glossary Index