REST

Jedná se o typ API protokolu. REST je zkratka pro Representational State Transfer. Jedná se o protokol pro výměnu dat. REST používá pro svou datovou výměnu několik jednoduchých standardizovaných formátů: JSON nebo ATOM/RSS.

« Back to Glossary Index