Kategorie smoke testů se používá pro ověření, že aplikace/SW produkt splňuje základní požadavky – že všechny části jsou implementovány, nainstalovány a spuštěny. Většinou se používá před započetím hlavní fáze testování.

« Back to Glossary Index