SOAP

Jedná se o typ API protokolu. SOAP je zkratka pro Simple Object Access Protocol. Jedná se tedy o protokol pro výměnu zpráv založených na XML. Pozor neplést se SOAPUI, což je aplikace sloužící k testování API.

« Back to Glossary Index