Softwarový produkt

SW produktem může být aplikace v telefonu (Facebook), program v počítači (Microsoft Office), Operační systém (MS Windows), služba na internetu (Gmail). Zkrátka se jedná o jakýkoliv software.

« Back to Glossary Index