statické testy nevyžadují běh sw. Využívají se tedy zejména v raných fázích životního cyklu software, kdy ještě není vytvořen funkční prototyp aplikace. Lze je použít ještě před začátkem psaní kódu na kontrolu specifikace požadavků a analýzu zdrojového kódu.

« Back to Glossary Index