Test Driven Development (česky programování řízené testy) je přístup k vývoji software, který je založen na malých, stále se opakujících krocích, vedoucích ke zefektivnění celého vývoje. Napřed se vytváří test až pak se implementuje funkcionalita.

« Back to Glossary Index