Testovací prostředí je místo, kde je všechen software a hardware připraven pro testovací týmy k provádění samotných testů. Jinými slovy, podporuje provádění testu s konfigurovaným hardwarem, softwarem a sítí.