Test Management Tool

Nástroj sloužící pro evidenci a správu testů a jejich výsledků, např.: TestRail, Zephyr, qTest.

« Back to Glossary Index