Přichází na řadu nejdříve. Píší je obvykle přímo programátoři a jedná se o základní prvky pro ověření kódu a jeho funkčnosti. Ověřuje se jednotka (unita). Testy jsou automatizované. Je stěžejní například v TDD (Test Drivern Development).

« Back to Glossary Index