White box testy

Jsou testy psané na základě znalosti kódu. Typickým představitelem jsou Unit testy.

« Back to Glossary Index