Jsou testy psané na základě znalosti kódu. Typickým představitelem jsou Unit testy

« Back to Glossary Index