eXtensible Markup Language zkráceně XML je obecný značkovací jazyk. Používá se především pro výměnu dat mezi aplikacemi (podobně jako JSON). Používá se pro serializaci dat. Konkrétní příklady najdete na Wikipedii

« Back to Glossary Index