XML

eXtensible Markup Language zkráceně XML je obecný značkovací jazyk. Používá se především pro výměnu dat mezi aplikacemi (podobně jako JSON). Používá se pro serializaci dat. Konkrétní příklady najdete na Wikipedii.

« Back to Glossary Index