Dokument názorně popisuje instalaci programovacího jazyka Python pro operační systém windows, včetně kontroly správnosti instalace a případné instalace PIP, obslužného programu příkazového řádku. V dokumentu také najdete varianty pro řešení nejčastějších problémů, které díky chybné instalaci mohou nastat.

Obsah:

Co je nutné zajistit a udělat před instalací

 • A) zjistit, zda jste ve svém počítači přihlášen jako Správce (Administrátor) nebo jako Uživatel (User)
 • B) pokud budete přihlášeni jako Uživatel (User), je potřeba změnit typ účtu na Správce (Administrátor)
 • C) zjistit, jakou bitovou verzi systému máte ve svém počítači

add A.  jak zjistíte, zda jste do svého počítače přihlášen jako Správce (Administrátor) nebo jako Uživatel (User)

 1. stiskněte tlačítko Windows(Start) + R
 2. napište cmd a stiskněte enter
 3. otevře se okno příkazového řádku, viz obrázek:
 4. za > napište net user (C:\User\net user)
 5. vypíše se soupis, viz obrázek:
 6. pod čarou bude napsáno Administrator nebo User
 • přes tlačítko Windows (Start)
 1. stiskněte tlačítko Windows(Start) a vyberte Nastavení
 2. otevře se samostatné okno kde vyberte Účty
 3. zobrazí se okno Vaše informace
 4. pod svým jménem budete mít napsáno Správce nebo Uživatel

Pokud máte uvedeno Administrátor (Správce), pokračujte ověřením bitové verze ve vašem počítači, zda máte 32 nebo 64 bitový systém (viz Ověření bitové verze systému)

V případě, že je uvedeno User (Uživatel), pokračujte níže uvedeným způsobem:

add B. změna typu účtu na Správce (Administrátor)

 1. stiskněte tlačítko Windows(Start) a začněte psát Ovládací panely
 2. v menu se vám objeví aplikace Ovládací panely, poté klikněte na otevřít v pravé části
 3. otevře se samostatné okno, kde vyberete Uživatelské účty > Změnit typ

Pokud nemůžete vybrat účet nebo není možné kliknout na Změnit typ, obraťte se na člověka, který má na vašem počítači práva správce, a požádejte ho, aby vám udělil oprávnění správce. Potom bude možné pokračovat v instalaci Pythonu.

 1. vyberete uživatele, kterého chcete změnit a klikněte na něj
 2. otevře se další okno, kde vyberete Změnit typ účtu
 3. v dalším otevřeném okně vyberte variantu Správce a klikněte na Změnit typ účtu, viz obrázek:

add C. ověření jakou bitovou verzi sytému máte (64 nebo 32)

 1. stiskněte tlačítko Start a začněte psát Systémové informace
 2. v menu se vám objeví aplikace Systémové informace, poté klikněte na otevřít v pravé části
 3. v soupisu, který se otevře vyhledejte Typ systému a vedle zjistíte bitovou verzi, buď x64 nebo x32

(v případě novějšího počítače je 100% předpoklad, že systém bude 64 bitový)

Jak nainstalovat Python (pro Windows)

Odkaz pro stažení instalačního balíku pro WIN: https://www.python.org/downloads/

Vyberte si nejnovější verzi programu: 3.xx.x, viz obrázek: 

Po kliknutí na danou verzi se dostanete na stránku, kde v dolní části stránky naleznete více instalačních balíčků Pythonu ke stažení. Ve spodní části obrazovky vyberte konkrétní jeden balíček dle typu systému Windows, který používáte – 32 nebo 64 bitů (viz. Je nutné zjistit jakou bitovou verzi systému máte), viz obrázek: 

Když instalujete Python je důležité zaškrtnout odrážku:

 • Install launcher for all users
 • Add Python 3.8 to PATH, viz obrázek:

Poté na vás vyskočí okno s povolením oprávnění, na kterém zvolíte volbu Ano. Klikněte na tlačítko Close.