Automatizace testování

Automatizace je hnacím pohonem pokroku, a tedy i v testování zažívá v posledních letech enormní nárůst. Automatizace je často prováděna pomocí skriptovacích jazyků (např. Python) a jejím cílem je testovat opakující se scénáře za pomoci krátkých programů. Hlavní výhodou je časová úspora spuštění těchto testů. Nevýhodou je pak nutnost údržby těchto testů při změnách v  produktu. Tato nevýhoda se ale dá redukovat díky vhodnému návrhu automatizace a automatizačního frameworku.

« Back to Glossary Index