Code review

Code review (česky Posouzení kódu) je proces systematického zkoumání zdrojového kódu. Jeho účelem je najít programátorské chyby, které autor kódu přehlédl v prvotní vývojové fázi, čímž se zvýší kvalita software.

« Back to Glossary Index