Dynamické testy

Dynamické testy vyžadují spuštění aplikace. Potřebují proto alespoň spustitelný prototyp software. Používají se v pozdějších fázích vývoje a jsou zaměřeny na provoz software.

« Back to Glossary Index