Exploratory testy

Pro exploratory testy je typické souběžné učení, návrh testu a vykonávání testu. Jedná se v podstatě o v podstatě manuální testování. Liší se ale způsobem a záměrem. Testy se na rozdíl od manuálního testování neprovádějí podle předem popsaného scénáře – jejich cílem je prozkoumat, jak se testovaný SW chová. Tedy zjistit jeho vlastnosti a funkce. Použití tohoto způsobu je často na začátku agilního cyklu.

« Back to Glossary Index