Scrum Master

Scrum je usnadněný scrum masterem (mistrem), který je odpovědný za odstranění překážek teamu na dodání produktových cílů. Scrum master není tradiční team leader nebo projektový manažer, ale koná jako prostředník mezi teamem a jakýmikoli negativními vlivy. Scrum master zajišťuje, že scrum proces je použit tak, jak bylo naplánováno a členové týmu dodržují dohodnuté procesy. Často organizuje schůzky a povzbuzuje tým k zlepšení. Tato role se někdy označuje jako „team facilitator“ na zdůraznění duální funkce.

« Back to Glossary Index