Regresní testy

Regresní testování je typ testování softwaru, který ověřuje, že software, který byl dříve vyvinut a testován, stále funguje stejným způsobem i po jeho změně nebo propojení s jiným softwarem. Změny mohou zahrnovat vylepšení softwaru, opravy, změny konfigurace apod. Během testování regrese mohou být odhaleny nové softwarové chyby nebo regrese. Někdy se provádí analýza dopadu změn softwaru, která určuje, které oblasti by mohly být navrhovanými změnami ovlivněny. Tyto oblasti mohou obsahovat funkční a nefunkční oblasti systému. Více se dozvíte ve článku Regresní testování.

« Back to Glossary Index