Regresní testování… Co to je? K čemu to je? Proč je to důležité? Každý SW se stále vyvíjí, přidávají se do něj nové funkce a také se opravují chyby v původní funkcionalitě. To nám testerům komplikuje život, ale také dává práci. 🙂 Při každém takovém zásahu totiž může dojít k chybě – a překvapivě nejen k chybě – v místě změny.
Jak tedy zajistit, aby po změně byl systém stále plně funkční i mimo danou oblast zásahu? K tomu nám slouží právě regresní testování.

Co to vlastně ta regrese je

Začněme příkladem ze života mimo IT. Představte si, že dáte auto do servisu, protože nefunguje ukazatel teploty oleje. Po opravě si auto vyzvednete a jste spokojení, jak ukazatel zase hezky ukazuje. Radost vám ale vydrží jen do doby, než zjistíte, že vám v servisu při opravě pokazili klimatizaci.
Stejný nešvar se děje ve vývoji softwaru. Regrese tedy znamená stav, kdy úpravou zdrojového kódu přestane fungovat něco, co do úpravy fungovalo v pořádku.
Abychom tomu předešli a chyby se nedostaly až k zákazníkovi, potřebujeme vytvářet a pouštět regresní testy.

K čemu jsou regresní testy?

Nedávno jsem se během konzultací v jedné firmě setkal s výrokem od zákazníka: „My nechceme vaše nové verze – jsou plné chyb!“ Tohle je přesně ukázka, kdy má firma velké mezery v regresním testování.
Chyby se vinou nedostatečného (nebo dokonce žádného) regresního testování nepodaří odhalit ještě ve fázi vývoje, a tak unikají až k zákazníkovi. Ten je z nich pochopitelně rozhořčený. Právem.
Regresní testy tedy slouží k odhalování těchto chyb.

Jak na regresní testy?

Regresní testy = skupina testů někdy označovaná také jako regresní sada, která se může objevovat na různé úrovni vývoje a testování:
  • komponent testy
  • integrační testy
  • API testy
  • funkční testy
Proto za ně zodpovídají jak testeři, tak vývojáři. Každý tým a projekt je jiný a pro nasazení správného regresního testování je třeba zvolit vhodnou strategii. Obecně se ale dá říci, že je vhodné vždy určit, na jaké úrovni budete chtít jednotlivé chyby odchytávat. S tím, že se začíná od nejnižší úrovně, tedy od unit testů. A pokud se tam daná funkcionalita nebo chyba nedá odchytit, jde se postupně výše.
Více se k tomu dozvíte ve článku Proč nám testování trvá tak dlouho.

nový Webinář: Neocenitelné regresní testy – a jak na ně                     info zde

Jak se regresní testy vytváří?

Budování regresní sady vzniká ideálně postupně. Při naprogramování nové funkcionality by měl zároveň vzniknou i nový test, který se zařadí do regresní sady. K evidenci těch testů je dobré využít nějaký